Đại lý Robinair

Đại lý Robinair

Robinair 1000F SAVER COUPLING 1/4” MFL x 1/4” FFL
Robinair 1000H SAVER COUPLING 5/16” MFL x 5/16” FFL
Robinair 1000FS SAVER COUPLING 1/4” MFL x 1/4” FFL
Robinair 1000HS SAVER COUPLING 5/16” MFL x 5/16” FFL
Robinair 1000MFS SAVER COUPLING 1/4” MFL x 1/4” FFL
Robinair 1000 MHS SAVER COUPLING 5/16” MFL x 5/16” FFL
Robinair 100924 GASKET COPPER 1/4 FI

robinair việt nam | nhà phân phối robinair | bộ nạp khí robinair
Robinair 101249 METER FOR RA14010A
Robinair 101419 HEX NUT
Robinair 101623 POTENTIOMETER FOR RA14010A
Robinair 101900 SEAL RUBBER
Robinair 10250 QUICK SEAL 90 DEG. (RA10248)
Robinair 10278 O-RING 212-NTRLE-70
Robinair 102800 GUIDE WASHER
Robinair 102801 GUIDE WASHER
Robinair 102802 GUIDE WASHER
Robinair 102813 GUIDE WASHER
Robinair 10290 ADJUSTABLE SPANNER WRENCH (RA10204)
Robinair 10292 1/4″QUICK SEAL ADAPTER (RA10234)
Robinair 10293 FLEXIBLE ADAP. 1/4 “FFL X 1/8″ FFL (RA10236)
Robinair 10296 3/16″QUICK SEAL ADAPTER (RA10242)
Robinair 10328 1/2 ACME x 14MM CONNECTOR
Robinair 10459 ADAPTER
Robinair 10468A 3/16″FFLX1/4”MFL QUICK COUPLER
Robinair 10469A 3/16″FFLX1/4”MFL 90 QUICK COUPL
Robinair 10470A 3/16″FFLX1/4”MFL FLEX QUICK COUP
Robinair 10588 VALVE CORE REMOV+INSTALLER (RA10587)
Robinair 10596 DIAL THERMOMETER, -40 TO +160 F
Robinair 10597 DIAL THERMOMETER, 0 TO 220 F
Robinair 106700 BALL BACK FLOW 7/16 DIA.
Robinair 106930 SEAL SHAFT STYLE MO/L
Robinair 106947 REED VALVE-2ND STAGE
Robinair 10696 REVERSABLE RACKET WRENCH
Robinair 10751 REPLACEMENT WHEEL
Robinair 10778 FLEX.ADAPT.1/4”X1/4”,YELLOW
Robinair 107789 REED VALVE
Robinair 109377 CHECK VALVE 1/4 FI x 1/4 FI
Robinair 10945 DIAL THERMOMETER, 0 TO 220 F
Robinair 10974 14830 STATION KIT
Robinair 10994 HEATING BLANKET
Robinair 11008 A/C RATCHET WRENCH (RA10559)
Robinair 11012 OFFSET RATCHET WRENCH (RA10983)
Robinair 110135 WASHER 1/2 LOCK STAR
Robinair 110628 ADAPT 1/8 MP x 1/4 FLARE
Robinair 110646 WAS 1/2″ INT TOOTH – ZINC
Robinair 110935 FILTER
Robinair 110955 “O” RING (PARKER)
Robinair 110956 “O” RING (PARKER)
Robinair 110965 CAPACITOR 400-480 MFD
Robinair 110972 FILTER SCREEN, NYLON
Robinair 111066 BALL RETAINER
Robinair 111161 1/8 MP x 1/8 FP ELBOW
Robinair 111744 “O” RING (PARKER)
Robinair 111858 TEE FEMALE NPT
Robinair 112093 PLATE, BAFFLE-INCL. GATE
Robinair 112122 NUT, 1/2 ACME JAM
Robinair 112226 Valve Gas Ballast
Robinair 112540 CARRYING HANDLE (MOLDED)
Robinair 112613 GASKET
Robinair 112794 REED VALVE LARGE
Robinair 112900 Gasket-Gas Ballast
Robinair 113405 ASSY SHELL & S.G.MACH.
Robinair 113564 JAM NUT 1/4 FLARE
Robinair 114235 1/4 MFL BULKHEAD
Robinair 114446 POWER CORD, 250V IEC320/C EURO
Robinair 114603 PLASTIC VANE 1ST STG
Robinair 114693 CAP, PP LESSLINER WITH HOLES
Robinair 115112 PNEU MALE CONN. 1/8 MP x 5/16
Robinair 115585 SPIDER FOR PUMP COUPLER
Robinair 116214 MOTOR, 110-250V (15401/15601)
Robinair 116420 1/8MPTx1/8FPTx18/FPT BR. TEE FIT.
Robinair 116593 HEATER BAND, 220V, 25W
Robinair 116782 MOTOR + ADAPTOR ASS. 220V
Robinair 11707 UNIVERSAL CYL. PRESSURE GAUGE
Robinair 117235 BULKHEAD 1/2 ACME x 1/8 NPT W/CORE
Robinair 117327 BULKHEAD 1/4FLR X 1/8NPTF (FE)
Robinair 117684 REPL. SWITCH
Robinair 11772 2 1/2 ” COMP.GAUGE SS
Robinair 11794 COMP MFLD GA- PSI/BAR/22/134
Robinair 11795 PRESS MFLD GA- PSI/BAR/22/134
Robinair 11796 REPL LENS (ASHCROFT) 1/4 TURN
Robinair 11797 GAUGE UNIVERSAL COMPOUND
Robinair 11798 GAUGE UNIVERSAL PRESSURE
Robinair 118098 DOUBLE 1/2 ACME QS (YEL. 48″)
Robinair 118114 OIL SEPERATOR FILTER
Robinair 118438 GASKET, COVER-10CFM
Robinair 118445 MOTOR FOR RA26232A VAC PUMP
Robinair 118637 HOSE ASSEMBLY
Robinair 118638 REPL MOTOR FOR RA15121A (RA15143)
Robinair 118819 MAIN DECAL CONT.PANEL RA12135B
Robinair 11910 GAUGE, REPL DIGITAL LOW PRESSURE
Robinair 11920 GAUGE, REPL DIGITAL HIGH PRESSURE
Robinair 119983 1/8 NPTxO / RING UNION
Robinair 119984 1/8 MTP x O / RING ELBOW
Robinair 120709 VANE FOR 10CFM 2ND STAGE
Robinair 121771 1/8 NPT x 1/8 PNEU CONNECTOR
Robinair 121772 ELBOW- 18NPT x 1/8 PNEU
Robinair 121773 NYLON TUBE FOR 25176A
Robinair 121917 POWER CORD SOCKET
Robinair 121961 HOSE, FILL
Robinair 122004 FOOT RUBBER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *