Nhà phân phối Banner

Nhà phân phối Banner

đại lý banner | cảm biến banner | cảm biến quang banner | cảm biến tiệm cận banner | cảm biến hình ảnh banner

OTD Automation phân phối các dòng sản phẩm Banner tại Việt Nam.

Các sản phẩm phân phối bao gồm:

1. Banner Sensors

 • Photoelectric Sensors
 • Laser Distance Measurement
 • Ultrasonic Sensors
 • Fiber Optic Amplifiers

2. Banner Machine Safety

 • Safety Light Curtains
 • Safety Controllers
 • Emergency Stop and Stop Controls
 • Safety Interlock Switches

3. Banner Lighting and Indicators

 • Industrial LED Task Lighting
 • Tower Lights
 • LED Indicators
 • Touch Buttons

4. Banner Machine Vision

 • Vision Sensors
 • Smart Cameras
 • Vision Lighting
 • Bar Code Readers

5. Banner Wireless Sensor Networks

 • Industrial Wireless Radios
 • Wireless Controllers
 • Wireless Sensors, Lighting & Indicators
 • Wireless Reference Library

6. Banner Accessories

 • Antennas
 • Cordsets
 • Enclosures
 • Fiber Optics

7. Banner Product Capabilities

 • IIoT
 • IO-Link
 • Vehicle Detection
 • Washdown

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *