Nhà phân phối Fireye

Nhà phân phối Fireye

Chúng tôi hiện tại là nhà cung cấp sản phẩm Fireye tại Việt Nam.

đại lý fireye | fireye việt nam | bộ điều khiển fireye | bộ đánh lửa fireye

Các sản phẩm Fireye được phân phối tại Việt Nam gồm:

Burner Controls

 • BurnerPRO Flame Safeguard
 • BurnerPRO Replacement Flame Safeguard
 • BurnerPRO Wiring Base

Efficiency Control

 • Nexus NXF4000 Parallel Positioning
 • Nexus PPC4000 Parallel Positioning
 • Nexus 6100 Integrated Parallel Positioning

Process Controls

 • D-Series 70D40 and 70D41 Burner Control
 • MB Series MB600S Burner Control
 • PF Series MBPF-100S Burner Control

Flame Scanners
Integrated Flame Scanners

 • Paragon 105F1-1 Flame Scanner
 • InSight II 95DSS3 Flame Scanner
 • InSight Flame Scanners 95IR_95UV_95DS

Discrete Single Burner Scanners

 • 55UV5 Series Scanner
 • UV90L Series Scanner
 • UV1A Series Scanner

Discrete Multi-Burner Scanners

 • Signature Scanner 45FS1 and 45UVFS1 Series
 • 45RM4 Series Scanner
 • 25SU3 Controls Amplifier

Igniters High Energy Igniters

 • Surefire II High Energy Igniters

Liện hệ chúng tôi để có giá Fireye tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.