Nhà phân phối Fireye

Nhà phân phối Fireye

Chúng tôi hiện tại là nhà cung cấp sản phẩm Fireye tại Việt Nam.

đại lý fireye | fireye việt nam | bộ điều khiển fireye | bộ đánh lửa fireye

Các sản phẩm Fireye được phân phối tại Việt Nam gồm:

Burner Controls

 • BurnerPRO Flame Safeguard
 • BurnerPRO Replacement Flame Safeguard
 • BurnerPRO Wiring Base

Efficiency Control

 • Nexus NXF4000 Parallel Positioning
 • Nexus PPC4000 Parallel Positioning
 • Nexus 6100 Integrated Parallel Positioning

Process Controls

 • D-Series 70D40 and 70D41 Burner Control
 • MB Series MB600S Burner Control
 • PF Series MBPF-100S Burner Control

Flame Scanners
Integrated Flame Scanners

 • Paragon 105F1-1 Flame Scanner
 • InSight II 95DSS3 Flame Scanner
 • InSight Flame Scanners 95IR_95UV_95DS

Discrete Single Burner Scanners

 • 55UV5 Series Scanner
 • UV90L Series Scanner
 • UV1A Series Scanner

Discrete Multi-Burner Scanners

 • Signature Scanner 45FS1 and 45UVFS1 Series
 • 45RM4 Series Scanner
 • 25SU3 Controls Amplifier

Igniters High Energy Igniters

 • Surefire II High Energy Igniters

Liện hệ chúng tôi để có giá Fireye tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *