Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/40

Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/40

Bộ nguồn QUINT-PS/1AC/24DC/40 2866789
Bộ nguồn QUINT-PS/3AC/24DC/10-2866705
Bộ nguồn QUINT-PS/3AC/24DC/20 2866792
Bộ nguồn QUINT-PS/3AC/24DC/40 2866802
Bộ nguồn QUINT-UPS/24DC/24DC/5-2320212
Bộ nguồn QUINT-UPS/24DC/24DC/40-2320241
ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG U 220V 400W
BỘ KHUẾCH ĐẠI CẢM BIẾN FS-N13P Keyence
CẢM BIẾN SỢI QUANG_SUNX FD-AFM2E Panasonic
MS-3AA4825 MaxWell
CON LĂN MÁY CẮT BĂNG DÍNH DWC Packaging
ỐC TÁCH KHUÔN MOLD PHI 16-CÓ RÃNH- MÀU ĐỎ
BELT_50920005096 Schleuniger
ĐỘNG CƠ A4K-M564-B Autonic
BELT_S2M140 Mitsuboshi
cút nối thẳng M10 phi 6
BỘ NGUỒN Nemic-Lambda
SWITCH BOX_BC-AG-050605 50X65X55
ĐỘNG CƠ Sankyo
CẢM BIẾN TIỆM CẬN_PSN25-5AO Autonics
CẢM BIẾN TIỆM CẬN PSN25-5AC Autonics
CẢM BIẾN TIỆM CẬN NPN NO Omron
KHỞI ĐỘNG TỪ 32A 220V LS
HEATER U 220V 400W HEATER U 220V 400W
SENSOR_FS-N13P SENSOR_FS-N13P
SENSOR_SUNX FD-AFM2E SENSOR_SUNX FD-AFM2E
MS-3AA4825 MS-3AA4825
ROLLER P533
LOCK Ø16
BELT_50920005096 BELT_50920005096
MOTOR_A4K-M564-B MOTOR_A4K-M564-B
BELT_S2M140 4MM BELT_S2M140 4MM
FITTING_M10Ф6 M10Ф6
PROXIMITY SENSOR PR08-2DN
HEATER SENSOR_D36X40 230V 200W HEATER SENSOR_D36X40 230V 200W
POWER KWD15-1212
SWITCH BOX_BC-AG-050605 50X65X55 SWITCH BOX_BC-AG-050605 50X65X55
MOTOR SCD-MSEDC10P02
SENSOR_PSN25-5AO SENSOR_PSN25-5AO
SENSOR_PSN25-5AC SENSOR_PSN25-5AC
SENSOR(C1-NPN) E2E-C04S12-WC-C1 NPN
CONTACTOR MC-32a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *