Đại lý phân phối Groschopp

Đại lý phân phối Groschopp

động cơ groschopp | nhà phần phối groschopp | đại lý groschopp

Groschopp 5418888
Groschopp 7121228 TNR .854113-028
Groschopp TYP: IEK 80-80 MOTOR GEWICKELT NACH WK 1767901 WIE MOTORNUMMER: 11177834 DREHSTROM-EINBAU-MOTOR
Groschopp MOT PM1 85-40 IP44
Groschopp PM1 48-25 3000 3.8 12 24V DC IP 44
Groschopp PM1 48-25 160 V DC 12 W 3000 U/MIN
Groschopp 8561348 OEM
Groschopp 8595731 WK1745409
Groschopp 890435 STECKER
Groschopp TYP: IGK 80-60  400/230 V 50-60 HZ 2800-3340 U  160 W  B14  IP54 MOTOR GE DREHSTROM-GETRIEBE-MOTOR
Groschopp TYP: IGK 90-80  400/230 V 50 HZ 1350 U  130 W  B3  IP54  LINKS-RECHTSLAUF DREHSTROM-GETRIEBE-MOTOR
Groschopp IGK 80-60 obsolete / replaced by IGKU 80-60
Groschopp KE 70-40 110-125 V0-50HZ.SG80/B5 I=25:1 3-STUFIG GETRIEBEWELLE: 10 MM H6 X 20 MM LANG MIT NUT+PSSFED
Groschopp PM1 72-35 / WK 5026504
Groschopp 1380D/D DM90-60
Groschopp 8978980 WK 1639402
Groschopp EGK 48-60NV EAA IP65W2 WITH SOKET CABLE
Groschopp IGKU 80-40
Groschopp 870001 10 x 32 x 2,7/5.5 mm
Groschopp EM 70-30
Groschopp IGK 80-40B 400/230 V  50-60 HZ 2700-3250 U  105 W  B14  IP54  MOTOR GEWICKELT NACH WK 1781301
Groschopp TYP: PMS 95-55T 160 V DC 1.6 A 4000 U 200 W S1, B14 IP54  ISO.-KL. F
Groschopp Nr. 9030454 WK 1767901
Groschopp KM 58-20
Groschopp Typ: KM 58-20
Groschopp IGKU 80-40
Groschopp 10441647 WK 5000102
Groschopp EM 120-80
Groschopp Typ: VE 31-K-RH
Groschopp 1014 PM6013
Groschopp WK 1388102
Groschopp S61-0701-30
Groschopp 8926142 WK1694201
Groschopp IGKU 80-60
Groschopp Typ G321 (PM1 85-40)
Groschopp KGG 623 GF12-10
Groschopp 412 11806 006-IEK 80-80
Groschopp E3 MD MAX. 800NCM 56/1
Groschopp EM 96-60K 220-250V
Groschopp MOTOR:EM 94-60 K IP 00 ,NO:630 4693 WK 1494304
Groschopp NR.11491062 WK 5010704
Groschopp DIVERSE
Groschopp DM 90-30 – Obsolete replaced by IGK 90-60
Groschopp IGK80-60
Groschopp PM1 48-25 obsolete replaced by Typ G321 (PM1 85-40)
Groschopp PM1 60-30 160 VOLT DC
Groschopp 6353422
Groschopp EM70-30
Groschopp KOMMUTATOR-EINBAU-KE 70-40, 220-250 V 0-60 HZ 5000 U 380 W S2 10S B14 IP00
Groschopp TYP: KE 70-40  220-250 V 0-60 HZ 5000 U  380 W S2  B14  IP00 MOTOR GEWICKELT NACH WK 5012104
Groschopp IGK 80-60
Groschopp KE 70-40
Groschopp KE 70-40 24 V DC SG80/B5 I=25:1 (NO 699002261)
Groschopp KM120-80
Groschopp MOT:EM 94-50 IP 00
Groschopp MOTOR FUR L-TRI 5/24/630/275
Groschopp PM1 60-30  190 V DC
Groschopp PM1 60-30T 160 V DC 4000 U 32 W B3 IP44
Groschopp 8859642
Groschopp E1 I= 4 5:1
Groschopp KM87-60/VE31-D-B-2
Groschopp KM94-60 180VDC 4000D/D 170W
Groschopp WK178401
Groschopp PM8018-RA4020M(obsolete)
Groschopp IGKU 65-40
Groschopp PM 8014-RA3080T
Động cơ tích năng máy cắt Groschopp Nr. 9030454; WK 1767901

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *