Hộp giảm tốc MX6G6BA

Hộp giảm tốc MX6G6BA

Thông số kỹ thuật Panasonic MX6G6BA

Parts no Catalog Reduction ratio MINAS-BL GV Series MINAS-BL GP Series Shin-G Series Ball bearing Note
Filter Filter Filter Filter Filter Filter
Panasonic MX6G100B 1/100 Ball bearing
Panasonic MX6G100H 1/100 Ball bearing For C&B motor
Panasonic MX6G100M 1/100 Metal bearing
Panasonic MX6G10BA 1/10 Ball bearing
Panasonic MX6G10H 1/10 Ball bearing For C&B motor
Panasonic MX6G10MA 1/10 Metal bearing
Panasonic MX6G10XB 1/10 Ball bearing Decimal gear head
Panasonic MX6G12.5BA 1/12.5 Ball bearing
Panasonic MX6G12.5H 1/12.5 Ball bearing For C&B motor
Panasonic MX6G12.5MA 1/12.5 Metal bearing
Panasonic MX6G120B 1/120 Ball bearing
Panasonic MX6G120H 1/120 Ball bearing For C&B motor
Panasonic MX6G120M 1/120 Metal bearing
Panasonic MX6G150B 1/150 Ball bearing
Panasonic MX6G150H 1/150 Ball bearing For C&B motor

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *