Đầu nối 155210-6302-RB

Đầu nối 155210-6302-RB

TVS LXES15AAA1-017
RF Coupler CMX19A30
IC SHT31-DIS-B
IC CDCLVC1106PWR
Joăng SFP67SS25
Đầu nối 282834-6
Bộ lọc CBP-1538J+
Lọc bụi cho quạt GRM60-30
IC BIF3
IC M3SWA-2-50DRA+
Đầu nối 5100668-1
Đầu nối 155210-6302-RB
Đầu nối 152210-0103-GB
Đầu nối 45208-620230
Đầu nối 282834-4
Đầu nối A-DSF 09LPIII/Z-UNC
Đầu nối 15-000573
Đầu nối 15-000693
Đầu nối 180-015-102L011
Đầu nối 132108.0
Đầu nối 132112.0
Công tắc 40-2385-01
Công tắc A10405RNCQE
Đầu nối 15-000653
IC LT1963AES8#PBF
Biến áp RF TC1-1-13MA+
Cuộn cảm 7,44E+20
IC CDCLVP1216RGZT
Đầu nối 901-10375
Đệm SMA AT516
TFT LCD DT024DTFT
Điện trở ERJ-8GEY0R00V
Điện trở WSHP2818R0100FEA
Điện trở WSHP2818R1000FEA
Transistor BC857BV,115
Cuộn Ferit BLM18KG102SN1D
Cáp tín hiệu 3756/40 100
Điện trở CW12010T0100GTR
Điện trở CRCW1206150RFKEAHP
Điện trở 3521150RFT
Băng dính đồng 1181 X 1/4″
Băng dính đồng 1181 X 1/2″
Băng dính đồng 1181 1/8 X 18 YDS
Bu lông NMS-306
Bu lông NMS-408
Bu lông SHSM6L25A
Bu lông SHSM8L10A
Giao liên cao tần FMRJ1002
Tấm hấp thụ 2,11E+14
Mạch nạp FPGA 410-249
Hạt mạng SS-39200-030
IC MAAL-011078-TR1000
IC MAAM-009560-TR3000
IC XMC0204E2-03G
IC RFLM-202402QF-290
IC MBDC-20-63HP
IC DEA162690LT-5051B1
IC DEA202484HT-8002A1
IC ADL5611ARKZ-R7
IC MAPS-010164-TR0500
Tụ điện CGA9N3X7S2A106K230KB
Tụ điện T495D476K025ATE250
Tụ điện T495X477K010ATE100
Đầu nối 3220-10-0100-00
Led VLMB1310-GS08
Transistor BSH105,215
Điện trở PU3921FKOP90U2L
IC LMZ36002RVQT
IC MP1475DJ-LF-P
Cuộn cảm ASPI-0530LR-4R7M-T2
Đầu nối 680S17W2103L201
Đầu nối 680M17W2203L201
Đầu nối 3221-40-0100-00
Đầu nối 3230-40-0103-00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *