Đi ốt PMEG10030ELPX

Đi ốt PMEG10030ELPX

IC NC7SZ08P5X
IC TPC817S1D RAG
IC SN74LVC2T45DCTR
Đầu nối 3221-20-0100-00
Đầu nối 3230-20-0103-00
Đầu nối 15-000593
Quạt 9GV0648P1H031
IC MADL-011015-001
Tụ điện 600S100FT250XT
Tụ điện 600S110FT250XT
Tụ điện 600S120FT250XT
Tụ điện 600S150FT250XT
Tụ điện 600S220FT250XT
Tụ điện 600F100FT250XT
Tụ điện 600F110FT250XT
Tụ điện 600F120FT250XT
Tụ điện 600F150FT250XT
Tụ điện 08051C103KAZ2A
Tụ điện C0805C104K5RACTU
Tụ điện CL31B103KGFNNNE
Công tắc GLLA01C
Công tắc HW1S-4TF22N3
Đèn led
Tụ điện 22201C106MAT2A
Tụ điện UMJ325KB7106KMHT
Đầu nối 15-000763
Thạch anh ABM3-8.000MHZ-B4Y-T
IC EPM240T100C5
IC BA2115F-E2
IC LMR16030SDDAR
IC LMZ14203HTZX/NOPB
IC MAX3485EESA+
Module KMS15A-24
IC TLP293-4(LA-TP,E
Diode B560C-13-F
Cuộn cảm MSS1278-223MLB
IC STM32F103RCT6TR
Đầu nối 410F0-37-1-00
IC CGHV31500F
Cuộn cảm 0805HT-22NTJLC
Đầu nối 13_BMA-50-0-1/199_NE
Cuộn Ferit HI1612X560R-10
Bộ lọc BPF-1027-UE
Tụ điện 1210BW106K500YX110T
Tụ điện UPW2A102MHD
Adaptor 172371.0
Adaptor SM3325
Adaptor SM3328
DC Block BLK-6-N+
Suy hao UNAT-10+
Suy hao UNAT-20+
Suy hao BW-N30W5+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *