Đại lý van Seitz

Đại lý van Seitz

Solenoid cho vent valve
Art No: 122.770.00; DN 3.5; Type: Magnetventil; 0…12 bar. PO 4500592149; F NO: 1208;
Cuộn coil:
A.No : 118.193.024Q;
F.No: 1205; coil Type: 2E65U;
solenoid Type: MEGHETVENTIL;
24VDC/ 7W; -25degC +80degC;

Vent van dầu buồng đốt:
Type: VENTIL;
Alstom code: HTCT417838R0001;
0-110bar H2O/Oil;
Order no: K62139;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *