Đại lý phân phối Emerson

Đại lý phân phối Emerson

Network Interface Units

Module STXPNS001 PROFINET RT Network Adapter Module STXMBE001 MODBUS/TCP network adapter
Module STXPBS001 PROFIBUS DP/V1 network adapter Module STXECT001* EtherCAT Network Adapter
Module STXDNS001 DeviceNet network adapter Module STXEIP001* EtherNet/IP Network Adapter
Module STXMBS001 MODBUS RS-232C netwOrk adapter Module STXCAN001* CANopen network adapter
Module STXMBS002 MODBUS RS-485 network adapter Module STXCCL001* CC-link network adapter

Discrete Inputs

Module ST-1124 4 points, Negative Logic 5VDC Module ST-1218 8 points, Positive Logic, 12V/ 24VDC
Module ST-1114 4 points, Positive Logic 5VDC Module ST-1228 8 points, Negative Logic, 12V/ 24VDC
Module ST-1214 4 points, Positive Logic, 12V/ 24VDC Module ST-121F 16 points, Positive Logic, 12V/ 24VDC (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D-2.54C)
Module ST-1224 4 points, Negative Logic, 12V/ 24V DC Module ST-122F 16 points, Negative Logic, 12V/ 24VDC (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D-2.54C)
Module ST-1314 4 points, Positive Logic, 48V DC Module ST-1804 4 points, 1i0V AC (AC 85V ~ 132V)
Module ST-1324 4 points, Negative Logic, 48VDC Module ST-1904 4 points, 220V AC (AC 170V ~ 264V)
Module ST-131F 16 points, Positive Logic, 48VDC (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D-2.54C)

Digital Outputs

Module ST-2114 4 points, TTL, 5VDC/20mA Inverting Module ST-2318 8 points, Negative Logic, 24VDC/ 0.5A
Module ST-2124 4 points, TTL, 5VDC/20mA Non inverting Module ST-2328 8 points, Positive Logic, 24VDC/ 0.5A
Module ST-2314 4 points, Negative Logic, 24VDC/ 0.5A Module ST-221F 16 points, Negative Logic, 24VDC/ 0.3A (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D- 2.54c)
Module ST-2324 4 points, Positive Logic, 24VDC/ 0.5A Module ST-222F 16 points, Positive Logic, 24VDC/ 0.3A (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D-2.54C)
Module ST-2414 4 points, Negative Logic, Diagnostics, 24VDC/0.5a Module ST-2742 Isolated Relay Output 2 points, 230V AC/ 2A
Module ST-2424 4 points, Positive Logic, Diagnostics, 24VDC/0.5a Module ST-2744 Isolated Relay Output 4 Points, 230V AC/ 2A
Module ST-2514 4 points, Negative Logic, Diagnostics, 24VDC/ 2A Module ST-2748 Isolated Relay Output 8 Points, 230V AC/ 2A
Module ST-2524 4 points, Positive Logic, Diagnostics, 24VDC/ 2A Module ST-2792 Relay Output 2 points, 230V AC/ 2A, Manual
Module ST-2852 Triac Output 2 points, 12V ~ 125VAC/ 0.5A

Analog Inputs

Module ST-3114 4 Channels, 0~20mA, 12-bit Module ST-3524 4 Channels, -10~+10Vdc, 12-bit
Module ST-3118 8 Channels, 0~20mA, 12bit Module ST-3544 4 Channels, -10~+10Vdc, 14-bit
Module ST-3134 4 Channels, 0~20mA, 14-bit Module ST-3624 4 Channels, 0~5Vdc, 12-bit
Module ST-3214 4 Channels, 4~20mA, 12-bit Module ST-3644 4 Channels, 0~5Vdc, 14-bit
Module ST-3218 8 Channels, 4~20mA, 12bit Module ST-3702 2 Channels, RTD
Module ST-3234 4 Channels, 4~20mA, 14-bit Module ST-3704 4 Channels, RTD (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D-2.54C)
Module ST-3274* 4 Channels, 4~20mA, 12-bit, (Requires Sensor Connect 3M Mini-Clamp Plug, 37104 Series) Module ST-3708 8 Channels, RTD Connector Type (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D-2.54C)
Module ST-3424 4 Channels, 0~10Vdc, 12-bit Module ST-3802 2 Channels, Thermocouple
Module ST-3428 8 Channels, 0~10V, 12bit Module ST-3804 4 Channels, Thermocouple Connector Type (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D- 2.54c)
Module ST-3444 4 Channels, 0~10Vdc, 14-bit Module ST-3808 8 Channels, Thermocouple Connector Type (Requires connector Type Hirose , HIF3BA-20D- 2.54c)

Analog Output

Module ST-4112 2 Channels, 0~20mA, 12-bit Module ST-4424 4 Channels, 0~10Vdc, 12bit
Module ST-4114 4 Channels, 0~20mA,, 12bit Module ST-4474* 4 Channels, 0~10Vdc, 12bit, (Requires Sensor Connect 3M Mini-Clamp Plug, 37104 Series)
Module ST-4212 2 Channels, 4~20mA, 12-bit Module ST-4491 1 Channel, 0~10V, 12bit, Manual type
Module ST-4214 4 Channels, 4~20mA, 12bit Module ST-4522 2 Channels, -10~+10Vdc, 12-bit
Module ST-4274* 4 Channels, 4-20mA, 12bit, (Requires Sensor Connect 3M Mini-Clamp Plug, 37104 Series) Module ST-4622 2 Channels, 0~5Vdc, 12-bit
Module ST-4422 2 Channels, 0~10Vdc, 12-bit Module ST-4911 1 Channel, 0~1 A, 12bit

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *