Rơ le VAA21ZG3750BA

Rơ le VAA21ZG3750BA

STT Mã hiệu Application Description
1 Rơ le S06N120SRSPM116 ODS6WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE
2 Rơ le S06N90SPPM102 ODS 6WAY 90DEG NON-LOCK STAYPUT
3 Rơ le S08LF120SRSL2PM123 ODS 8WAY 120DEG LOCK FREE SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 2BELL ALARM
4 Rơ le S08LF120SRSPM118 ODS 8WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE
5 Rơ le S08LF90SPPM102 ODS 8WAY 90DEG LOCK FREE STAYPUT
6 Rơ le S08LT120SRSL2PM108 ODS 8WAY 120DEG LOCK TRAPPED SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 2BELL ALARM
7 Rơ le S08LT120SRSL2PM123 ODS 8WAY 120DEG LOCK TRAPPED SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 2BELL ALARM
8 Rơ le S08N120SRSL2PM115 ODS 8WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 2BELL ALARM
9 Rơ le S08N120SRSL2PM123 ODS 8WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 2BELL ALARM
10 Rơ le S08N135SPPM103 ODS 8WAY 135DEG NON-LOCK STAYPUT
11 Rơ le S08N90SPPM102 ODS 8WAY 90DEG NON-LOCK STAYPUT
12 Rơ le S10LT180SPPM107 ODS 10WAY 180DEG LOCK FREE STAYPUT
13 Rơ le S10LT90SPPM104 ODS 10WAY 90DEG LOCK TRAPPED STAYPUT
14 Rơ le S10N90SPPM126 ODS 10WAY 90DEG NON-LOCK STAYPUT
15 Rơ le S10N120SRL2PM104 ODS 10WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 2BELL ALARM
16 Rơ le S12LF180SPPM108 ODS 12WAY 180DEG LOCK FREE STAYPUT
17 Rơ le S12N120SRSL4PM177 ODS12WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 4BELL ALARM
18 Rơ le S14N120SRSL4PM102 ODS 14WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 4BELL ALARM
19 Rơ le S16LF90SPPM103 ODS 16WAY 90DEG LOCK FREE STAYPUT
20 Rơ le S16N120SRL2PM101 ODS 16WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN + 2BELL ALARM
21 Rơ le S16N120SRL2PM102 ODS 16WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN WITH SEQUENCE + 2BELL ALARM
22 Rơ le S16N180SPPM103 ODS 16WAY 180DEG NON-LOCK STAYPUT
23 Rơ le S20N90SPPM106 ODS 20WAY 90DEG NON-LOCK STAYPUT
24 Rơ le S22N120SRL2PM108 ODS 22WAY 120DEG NON-LOCK SPRING RETURN + 2BELL ALARM
25 Rơ le S24LF135SPPM101 ODS 24WAY 135DEG NON-LOCK STAYPUT
26 Rơ le S30LT90SPPM105A ODS 30WAY 90DEG LOCK TRAPPED STAYPUT

đại lý ge | nhà phân phối ge | rơ le ge | đại lý phân phối ge

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *