Đại lý Relay TEC

Đại lý Relay TEC

Rơ le trung gian TEC 1217
Rơ le trung gian TEC 1220
Rơ le trung gian TEC 1230
Rơ le trung gian TEC 1240
Rơ le trung gian TEC 1250
Rơ le trung gian TEC 1252
Rơ le trung gian TEC 1260
Rơ le trung gian TEC 1270
Rơ le trung gian TEC 1280
Rơ le trung gian TEC 1290
Rơ le trung gian TEC 1295
Rơ le trung gian TEC 1401
Rơ le trung gian TEC 1402
Rơ le trung gian TEC 1403
Rơ le trung gian TEC Type: 1401 1401831100 – 24VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian TEC Type: 1401 1401871110 – 110VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian TEC Type: 1783 1783271ACZ – 110VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian TEC Type: 1804 1804870E00 – 110VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian TEC Type: 1804 1804830E00 – 24VDC. 4NO + 4NC
Rơ le trung gian TEC Type: 1804 18044B0L01 – 63.5VDC
Rơ le thời gian TEC Type: 1804 1841771112 Coil: 110AC/DC. 4NO + 4NC
Rơ le trung gian 1401831100 – 24VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian 1401871110 – 110VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian 1783271ACZ – 110VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian 1804870E00 – 110VDC; 4NO + 4NC
Rơ le trung gian 1804830E00 – 24VDC. 4NO + 4NC
Rơ le trung gian 18044B0L01 – 63.5VDC
Rơ le thời gian 1841771112 – 110AC/DC. 4NO + 4NC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *