Bộ nguồn 2198-RP088

Bộ nguồn 2198-RP088

Attribute Bộ nguồn 2198-RP088 Bộ nguồn 2198-RP200 Bộ nguồn 2198-RP263 Bộ nguồn 2198-RP312
AC input voltage 324.506V rms, three-phase (480V nom)
AC input frequency 47.63 Hz
Main AC input current

324.506V (rms) three-phase

30.0 A 85.0 A 150.0 A 192.0 A
Max inrush(0-pk) 76.0 A 176.0 A 362.0 A 362.0 A
Peak AC input current

324.506V (rms) three-phase

75.0 A 170.0 A 225.0 A 288.9 A
Line loss ride through 20 ms
Control power DC input voltage 24V DC ±10%
Control power DC input current   4.3 Adc 5.4 Adc 9.1 Adc
Nominal bus output voltage 458.747V DC
Continuous output current to bus 35.3 adc 100.0 Adc 176.4 Adc 207.0 Adc
Peak output current to bus 88.0 adc 200.0 Adc 263.0 Adc 312.0 Adc
Peak output current duration (4) 1.0 s/3.0 s
Continuous output power to bus

Nom (480V rms, three-phase)

24.0 kW 67.0 kW 119.0 kW 140.0 kW
Peak output power to bus

Nom (480V rms, three-phase)

60.0 kW 135.8 kW 179.7 kW 211.4 kW
Bus overvoltage – 480V, nom AC input 832V DC
Internal shunt resistance (5)
Efficiency 98%
Internal Capacitance 940 pF 2460 pF 4510 pF 5740 pF
Capacitive energy absorption 207 J 542 J 994 J 1265 J
Short-circuit current rating 200,000 A (rms) symmetrical

Single-axis Inverter Power Specifications

Attribute 2198-S086-ERS3

Mô đun 2198-S086-ERS4

2198-S130-ERS3

Mô đun 2198-S130-ERS4

2198-S160-ERS3

Mô đun 2198-S160-ERS4

2198-S263-ERS3

Mô đun 2198-S263-ERS4

2198-S312-ERS3

Mô đun 2198-S312-ERS4

Bandwidth

Velocity loop, max Current loop

400 Hz

1000 Hz

PWM frequency 4 kHz
Continuous output current (rms) 43.0 A 65.0 A 85.0 A 150.0 A 192.0 A
Continuous output current (0-pk) 60.8 A 91.9 A 120.2 A 212.1 A 271.5 A
Peak output current (rms) 86.0 A 130.0 A 160.0 A 263.0 A@ 1 and 3 s duration

183.0 A@ 60 s duration

312.0 A@ 1 and 3 s

duration

234.0 A@ 60 s duration

Peak output current (0-pk) 121.6 A 183.8 A 226.2 A 371.9 A@ 1 and 3 s duration

258.8 A@ 60 s duration

441.2 A@ 1 and 3 s duration

330.9 A@ 60 s duration

Continuous power out (nom)

Nom (240V rms, three-phase at 1/2 power)

Nom (480V rms, three-phase)

14.9 kW

29.7 kW

22.5 kW

44.9 kW

30.1 kW

60.1 kW

45.0 kW

90.0 kW

56.0 kW

112.0 kW

DC input current @ 276.747V DC 45.7 Adc 69.0 adc 92.3 Adc 164.0 Adc 207.0 Adc
Internal Capacitance 560 pF 840 pF 1120 pF 2050 pF 2050 pF

Dual-axis Inverter Power Specifications

Attribute Per Axis Mô đun 2198-D006-ERS3

2198-D006-ERS4

Mô đun 2198-D012-ERS3

2198-D012-ERS4

Mô đun 2198-D020-ERS3

2198-D020-ERS4

Mô đun 2198-D032-ERS3

2198-D032-ERS4

Mô đun 2198-D057-ERS3

2198-D057-ERS4

Bandwidth

Velocity loop, max Current loop

400 Hz

1000 Hz

PWM frequency 4 kHz
Continuous output current (rms) X 2.5 A 5.0 A 8.0 A 13.0 A 23.0 A
Continuous output current (0-pk) X 3.5 A 7.0 A 11.3 A 18.3 A 32.5 A
Peak output current (rms) X 6.3 A 12.5 A 20.0 A 32.5 A 57.5 A
Peak output current (0-pk) X 8.8 A 17.6 A 28.2 A 45.9 A 81.3 A
Continuous power out (nom)

Nom (240V rms, three-phase at 1/2 power)

Nom (480V rms, three-phase)

X 0.9 kW

1.7 kW

1.7 kW

3.4 kW

2.8 kW

5.5 kW

4.5 kW

8.9 kW

8.0 kW

15.9 kW

DC input current @ 276…747V DC X 2.7 Adc 5.3 ADC 8.5 ADC 13.7 ADC 24.5 Adc
Internal Capacitance 165 pF 330 pF 390 pF 705 pF

iTRAK Power Supply Specifications

Attribute 2198T-W25K-ER
Input voltage 458.747V DC
Continuous output current (per output) 12.5 A
Peak output current 25 A
Continuous power output 4.1 kW
DC-bus output (low voltage) 165V DC
DC-bus output (high voltage) 330V DC
DC input current  @ 458V DC in 10 A
@ 747V DC in 6.2 A
Internal capacitance 390 pF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *