Cầu chì ống 10a 45DB240V10P

Cầu chì ống 10a 45DB240V10P

Cầu chì ống 25a 45DB240V25P
Cầu chì ống 40a 45DB240V40P
Dây chảy bằng nhôm lá 100a CLHT-100
Dây chảy bằng nhôm lá 125a CLHT-125
Dây chảy bằng nhôm lá 150a CLHT-150
Dây chảy bằng nhôm lá 200a CLHT-200
Dây chảy bằng nhôm lá 250a CLHT-250
Dây chảy bằng nhôm lá 300a CLHT-300
Dây chảy bằng nhôm lá 350a CLHT-350
Dây chảy bằng nhôm lá 400a CLHT-400
Dây chảy bằng nhôm lá 450a CLHT-450
Dây chảy bằng nhôm lá 500a CLHT-500
Dây chảy bằng nhôm lá 600a CLHT-600
Fuse link 1k FL1KA23
Fuse link 2k FL2KA23
Fuse link 3k FL3KA23
Fuse link 6k FL6KA23
Fuse link 8k FL8KA23
Fuse link 10k FL10KA23
Fuse link 12k FL12KA23
Fuse link 15k FL15KA23
Fuse link 20k FL20KA23
Fuse link 25k FL25KA23
Fuse link 30k FL30KA23
Fuse link 40k FL40KA23
Fuse link 50k FL50KA23
Fuse link 65k FL65KA23
Fuse link 80k FL80KA23
Fuse link 100k FL100KA23
Fuse link 140k FL140KA23
Cầu dao trần 1ch 3p 600a ht CDHT-600
Cầu dao trần 1ch 3p 800a ht CDHT-800

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *