Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS

Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS

Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/ 30W – 2902991
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/30 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/ 60W – 2902992
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/60 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/100W – 2902993
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/100 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS – 2902994
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/90 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/48DC/ 60W – 2902995
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC/60 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/48DC/100W – 2902996
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC/100 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/12DC/100W – 2902997
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC/100 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/12DC/ 30W – 2902998
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC/30 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/12DC/ 55W – 2902999
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC/55 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/15DC/30W – 2903000
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC/30 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/15DC/ 55W – 2903001
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC/55 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/15DC/100W – 2903002
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 15 V DC/100 W
Bộ nguồn UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS – 2904371
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 2-phase, output: 24 V DC/90 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/240W – 2904372
Primary-switched UNO power supply for DIN rail mounting, input: single-phase, output: 24 V DC/240 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W – 2904374
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC/25 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W – 2904375
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC/40 W
Bộ nguồn UNO-PS/1AC/24DC/150W – 2904376
Primary-switched UNO power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/150 W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *